MUZIEK RAAKT en werkt 
                         voor kinderen met autisme

                                   ONGEHOORD GOED

'Stichting Papageno steunt ook (wetenschappelijk) onderzoek.
Op dit moment zijn dat twee promotieonderzoeken.

Het onderzoek van drs. Arthur Jaschke met als promotor prof. dr. Erik Scherder, heeft de titel 'Beyond music education' en gaat over de gunstige invloed op de vroege ontwikkeling van het brein en de vitale functies zoals geheugen, plannen, leren, probleem oplossen en flexibiliteit bij kinderen met en zonder autisme. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het SNS Reaal Fonds en de Gemeente Amsterdam.

Het andere onderzoek wordt uitgevoerd door Mathieu Pater, coördinator muziektherapie van Papageno met promotor prof. dr. Tom van Yperen. Zijn onderzoek is gericht op het effect van muziektherapie op het sociaal gedrag van kinderen met autisme. Dit onderzoek wordt financieel mogelijk gemaakt door de Hersenstichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Jeugdhulp Friesland en de Rotaryclub Leeuwarden.