MUZIEK zorgt

                  voor VERBINDING,

           brengt mensen BIJ ELKAAR

Het bestuur van Papageno en Papageno Huis

  • Jaap van Zweden, erevoorzitter
  • prof. dr. Rutger Jan van der Gaag, voorzitter 
  • prof. dr. John Roord, vicevoorzitter
  • drs. Rudolf Winkenius, secretaris/penningmeester
  • Aaltje van Zweden - van Buuren
  • mr. Henk Rottinghuis

 

Comité van Aanbeveling
 
dr. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter
Truze Lodder
mr. Martine van Loon - Labouchere
Sylvia C. Tóth
prof. dr. Hugo Heymans
Guus Hiddink
dr. Martijn Sanders
 

Raad van Advies
 
mr. Nathalie Aalbers
H.H. Prinses Annette van Oranje
prof. dr. Gabriël Anthonio
drs. Paul de la Chambre
prof. dr. Rutger Jan van der Gaag
prof. dr. Folkert Haanstra
prof. dr. Henkjan Honing
prof. dr. René Kahn
Kees-Jan Rozestraten
prof. dr. Erik Scherder
Pietro Tramontin
mr. Eric Vilé
dr. Michel Weijerman
drs. Janneke van der Wijk


Medewerkers

  • Pascal A.R. Rijnders - directeur
  • Mathieu Pater - coördinator muziektherapie
  • Christien Kuysters - activiteiten Papageno Huis


Vertrouwenspersonen

Simone ten Napel
Johan Pap
 

Achtergrond

Aaltje en Jaap van Zweden – ouders van een zoon met autisme - richtten de Stichting Papageno in 1997 op om gezinnen met een of meer kinderen met autisme te helpen. Die hulp bestaat voor het grootste deel uit muziektherapie thuis. En verder in projecten als Ontmoeten, MuziekMakers en kunsteducatie voor het speciaal onderwijs. We organiseren ook regelmatig ontmoetingen voor lotgenoten, ondersteunen onderzoek en ons nieuwste initiatief is het Papageno Huis. In dit gastvrije huis leren jongvolwassenen met autisme zelfstandig te wonen en doen ze mee aan dagbesteding- en werkervaringprogramma’s. Kunst en cultuur spelen daarbij een grote rol.